Torkel Norling

TORKEL NORLING

IMG_8644

Vill du bli bättre på eftersök?

Torkel Norling arbetar bland annat tillsammans med Svenska jägareförbundet för att ta fram nya metoder som gör eftersöken effektivare. Han vänder upp och ned på en hel del gamla sanningar för att vi i framtiden ska bli ännu bättre på att finna skadat vilt.

Du får praktiska tips på hur du kan bli effektivare på att finna vilt som skadats under jakt och i trafiken. Vad skiljer eftersöken på älg, vildsvin, björn och lo, vid jakt- eller trafikskada? Träningsråd för både dig och din hund.


biljett-GGF